Q: Vad kan ni göra för oss i filmväg:
A: Vi kan filma eventet, direktsända via webben (livestreama), göra intervjuer med talare etc, redigera ett sammandrag av eventet, göra en tjusig vinjett, lägga till grafik och powerpointpresentationer.

Q: Vad betyder livestreaming?
A: Livestreaming innebär att vi direktsänder eventet till en kanal på internet, exempelvis er egen kanal, youtube eller bambuser. Vi kan administrera allt kring detta. Dessutom läggs filmen upp i sin helhet för on-demand-tittning direkt efter avslutad sändning.

Q: Vad menas med on-demand-tittning?
A: Film som läggs upp på internet så att tittaren själv kan välja när hen ska titta.

Q: Vilka förberedelser behöver vi göra inför filmning?
A: I stort sett inga. Vi sköter allt. Om vi ska göra intervjuer med talare eller andra, är det bra om ni meddelar dessa i förväg så att de har tid för en kort intervju i anslutning till eventet.

Q: Vad har vi för nytta av att filma och livestreama vårt event?
A: Ni förvaltar er investering i eventet ännu mer och sprider ert budskap till många fler. Dessutom kan de som var på plats friska upp minnet efteråt. Forskning visar att en timmes föreläsning efter bara fyra timmar glöms bort till 50 % Och ju mer tiden går – desto mer…
Ett filmmaterial kan också lätt återanvändas till promotion för kommande events.
Många använder även materialet för intern utvärdering – vad kan jag bli bättre på som talare eller arrangör?

Q: Det verkar krångligt det där med publicering av filmen eller att sprida den via sociala medier. Kan ni hjälpa till?
A: Absolut! Det är inte alls svårt, och vi kan guida genom den enkla processen. Alternativt så kan vi göra det helt och hållet åt er.